PRRC-henkilön rooli ja ulkoistetun PRRC-palvelun hyödyt

PRRC-henkilön tehtävänä on varmistaa, että markkinoille tuodaan vain vaatimukset täyttäviä lääkinnällisiä laitteita.

Person Responsible for Regulatory Compliance PRRC (Person Responsible for Regulatory Compliance) on rooli, joka on määritelty EU:n lääkinnällisten laitteiden asetuksessa (MDR 2017/745) ja in vitro -diagnostiikan laitteiden asetuksessa (IVDR 2017/746). PRRC:n roolina on varmistaa, että yritys täyttää tietyt EU-vaatimukset, joilla varmistetaan, että markkinoilla on vain turvallisia ja käyttötarkoitukseensa sopivia laitteita. Valmistajan vastuulla on todistaa laitteen turvallisuus, … Lue lisää

Yhteistyökumppaniverkostomme kasvaa – mielenrauhantäyteisiä uutisia kaikille lemmikinomistajille!

Olemme solmineet kaupallisen yhteistyösopimuksen Wens Corporation Finland Oy:n kanssa koskien lemmikeille suunnattuja terveyskortteja ja tunnistetägejä.  Lemmikkikortti on oivallinen tapa pitää oman lemmikin terveystiedot mukana, missä ikinä liikutkaan. Hallinnoit itse oman lemmikkisi tietoja WENS-järjestelmässä, joka on pilvipohjainen palvelu. Tiedot ovat luettavissa kortista matkapuhelimella, joka tukee lähilukua (NFC, Near Field Communication). Näin esimerkiksi eläinlääkärikäyntejä koskevat potilastiedot ovat omassa hallinnassasi ja … Lue lisää

MDR terms vs. reality

Medical device and in-vitro device regulations have been in force for several years. There’s been several occasions where device manufacturers have met notified bodies and/or competent authorities and tried to discuss same topic with different terms. There’s been even situations where manufacturer has been rewarded with non-conformance, if, for example quality contract, has not following … Lue lisää

Coaching tukena laadun ja suorituskyvyn parantamisessa

Modernissa liiketoimintaympäristössä business coaching on noussut keskeiseksi työkaluksi, joka auttaa organisaatioita sopeutumaan jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Sen merkitys organisaation laadun ja suorituskyvyn kehittämisessä on moniulotteinen. Johtajuuden kehittäminen: Ensimmäinen ja ehkä merkittävin business coachingin vaikutusalue on johtajuuden kehittäminen. Coaching auttaa johtajia tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa, mikä on olennaista tehokkaan johtamiskulttuurin luomisessa. Kun johtajat ovat tietoisia omasta … Lue lisää

Ihminen ja muutos: Laadunkehitys ja tunneälytaidot

Laadun kehittäminen ei ole ainoastaan systemaattista prosessien hiomista; se on myös työntekijöiden tukemista muutoksessa, ja tässä tunneälytaidoilla on suuri rooli. Tarkastellaanpa, miten tunneälytaidot voidaan integroida laadunkehitysprosessiin ja mitä hyötyjä siitä voi seurata. Muutos on väistämättä aikaa, jolloin tunteet ovat pinnalla. Tässä vaiheessa tunneälytaidot voivat auttaa johtajia, lähiesihenkilöitä ja tiimiläisiä navigoimaan haastavissa vesissä. Tunneälykäs lähestymistapa kannustaa … Lue lisää

Johtamisjärjestelmällä tehokkuutta toimintaan

”Ennen kaikkea johtamisjärjestelmä on työkalu yrityksen henkilöstölle helpottamaan jokapäiväistä toimintaa.” Johtamisjärjestelmät, joita laadunhallintajärjestelmiksikin voidaan kutsua, ovat olennainen osa menestyneiden yritysten toimintaa. Johtamisjärjestelmän perimmäinen tarkoitus on auttaa yrityksen johtoa seuraamaan, analysoimaan sekä parantamaan yrityksen toimintaa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ennen kaikkea johtamisjärjestelmä on työkalu yrityksen henkilöstölle helpottamaan jokapäiväistä toimintaa. Hyvin toteutetussa johtamisjärjestelmässä on määriteltynä yrityksen ydinprosessit sekä … Lue lisää